واکس

رها سازها (Releasing Agents) یا به طور عام واکس های جداکننده، ترکیبات شیمیایی هستند که یک لایه مسطح، خنثی، نازک و همگن روی سطح قالب ایجاد می کنند و مشکلات ناشی از چسبیدن قطعه به قالب را قبل و بعد از ولکانیزاسیون، مرتفع می نمایند.

رهاسازهای با ساختار غیر سیلیکونی بر خلاف رهاسازهای سیلیکونی، به دلیل ساختار شیمیایی خود قادر به فرآیند رهاسازی هستند و سطح چربی روی قطعه و قالب به جا نمی گذارند، این موضوع سبب می شود که:

قطعات تولیدی بتوانند پس از تولید مستقیما وارد فرآیندهای بعدی نظیر رنگ کاری، چسب کاری و عملیات تکمیلی دیگر که روی قطعه لازم است انجام شود، شده و نیاز به مرحله شستشو با آب و مواد شوینده از بین میرود به این ترتیب سیکل تولید کاهش یافته و قیمت نهایی قطعه نیز کاهش می یابد.
رهاساز های غیر سیلیکونی به راحتی توسط آب از سطح قالب شسته می شوند و بدین ترتیب عمر قالب افزایش می یابد.
قطعات تولیدی توسط رهاسازهای غیرسیلیکونی، سطح یکنواخت و براقی دارند.

واکس ترک

واکس ترک SV-6 در بسته بندی 300 گرم و 1 کیلوگرم هستند

واکس ایرانی

واکس ایرانی در بسته بندی 7 کیلوگرم هستند