انواع تاخیر انداز شعله

مواد تاخیر انداز شعله، موادی شیمیایی هستند که برای به حداقل رساندن خطر آتش‌سوزی در اثر تماس با منبع حرارت یا الکتریسیته، به بسپار‌های گرمانرم اضافه می‌شوند. در صورت جرقه زدن، تاخیر اندازهای شعله سرعت احتراق را بسیار کند کرده و معمولا از گسترش آتش به نقاط دیگر جلوگیری می‌کند. در واقع بسپارهای گرمانرم با خاصیت تاخیر انداز شعله با مقاومت به ایجاد جرقه و تاخیر اندازی و جلوگیری از گسترش آن با خاموش کردن شعله‌ها، مانع از ایجاد خطر آتش سوزی می‌شوند.

نحوه عملکرد بسپارهای گرمانرم تاخیر انداز شعله متفاوت و به شرح زیر است:

فاز گازی : افزودنی‌ها تجزیه شده و منبع اکسیژن را تمام میکنند.

فاز جامد : افزودنی‌ها یک لایه نیمه سوخته بوجود می‌آوردند که نقش مانع برای نفوذ حرارت و اکسیژن را دارد.

خنک کن: مواد افزودنی از خود آب آزاد میکنند تا سطح را خنک کرده و شعله‌ها را خاموش کنند.

فرمول‌بندی و توسعه آمیزه‌های ترموپلاستیک‌های تاخیر انداز شعله، نیازمند تخصص و دانش زیادی است. عوامل زیر باید در آن در نظر گرفته شود.

❖ قابلیت احتراق

❖ اشتعال پذیری

❖ انتشار شعله

❖ رهایش گرما

❖ توسعه دود

❖ سمیت گاز متصاعد شده از آتش